Janasa 4, 40-855 Katowice

+48 534 244 101 wirtualne@ownoffice.pl

Kontakt

 Ul. Janasa 4, 40-855 Katowice
+48 534 244 101
  wirtualne@ownoffice.pl

 

OwnOffice

Rafał Rejmer
Ul. Janasa 4
40-855 Katowice
Numer NIP 6372034091
Numer REGON 521308890

Formularz kontaktowy

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OwnOffice Rafał Rejmer, ul. Janasa 4, 40-855 Katowice
  2. Kontakt w sprawie informacji  dotyczących danych osobowych: wirtualne@ownoffice.pl
  3. Państwa dane pozyskiwane i przetwarzane będą w celu:

– zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z jej realizacją – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– wypełnienia obowiązku prawnego – archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych –  podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  1. Odbiorcą Państwa danych mogą być:  

– podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską

– podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie – biuro rachunkowe, dostawcy usług IT

  1. Czas przechowywania danych wynosi:

– umowy – przez 3 lata od ich zakończenia

– dokumenty rozliczeniowe – przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym umowę wykonano lub rozwiązano

  1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania usługi.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany