Janasa 4, 40-855 Katowice

+48 534 244 101 wirtualne@ownoffice.pl

Dane urzędów

Dane urzędów pod które podlegamy:

I Urząd Skarbowy w Katowicach
Ul. Żwirki i Wigury 17
40-063 Katowice
Tel: 32 359 72 00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
Ul. Dąbrowskiego 45
41-500 Chorzów
Tel: 22 560 16 00

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Ul. Warszawska 45
40-010 Katowice
Tel: 32 604 75 81

Urząd Statystyczny w Katowicach
Ul. Owocowa 3
40-158 Katowice
Tel: 32 779 12 00